Regulamin

REGULAMIN WYNAJMOWANIA APARTAMENTU „TERESA” Uniejów ul.Targowa 31

I.Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji apartamentu TERESA. Stanowi integralną część umowy wynajmu Apartamentu. Dokonując rezerwacji akceptujemy postanowienia niniejszego regulaminu .Bez akceptacji regulaminu nie można dokonać wynajmu Apartamentu.

II. Rezerwacji można dokonać:

Poprzez kontakt telefoniczny , numer telefonu znajduje się na stronie internetowej.

Poprzez system rezerwacji online

Poprzez przesłanie zapytania na adres e-mail

III. Realizacja rezerwacji

Po przesłaniu zapytania lub dokonania rezerwacji on-line, otrzymuje się informację zwrotną w postaci potwierdzenia wstępnej rezerwacji , sposobu i terminu wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości wynajmu. W przypadku dokonania płatności on-line, potwierdzenie rezerwacji nastąpi po dokonaniu wpłaty zaliczki i przesłaniu w PDF dowodu wpłaty na adres mailowy apartamentu.

Wpłatę zaliczki w wysokości jak wyżej należy dokonać w terminie 24 godzin w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.

Wpłata zaliczki nie podlega zwrotowi i stanowi akceptację niniejszego regulaminu, oferty cenowej oraz warunków pobytu jak poniżej.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, Właściciel apartamentu zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

W przypadku anulowania rezerwacji z winy Właściciela apartamentu, Wynajmującemu należy się zwrot zaliczki.

IV. Warunki pobytu

Doba wynajmu apartamentu rozpoczyna się od godziny 15:00 pierwszego dnia pobytu do godziny 12:00 ostatniego dnia pobytu.

Opłatę za pobyt wynajmujący uiszcza z góry w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy.

Klucze do apartamentu przekazuje Właściciel apartamentu w sposób uprzednio uzgodnionym z Wynajmującym.

W przypadku gdy Wynajmujący nie może być o odpowiedniej , uprzednio ustalonej godzinie, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Właściciela apartamentu.

Zdanie kluczy ustala się w momencie przyjazdu Wynajmującego.

V. Postanowienia porządkowe

Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00

Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za należyte utrzymanie czystości w apartamencie, oraz zachowanie apartamentu w stanie jaki zastał w dniu przekazania kluczy.

Całkowity zakaz palenia na terenie apartamentu jak i klatce schodowej, możliwość palenia na balkonie z należytym przestrzeganiem przepisów pożarowych oraz zachowaniem czystości.

Należy przestrzegać przepisów pożarowych na terenie apartamentu szczególnie przy korzystaniu z żelazka jak i urządzeń AGD.

Organizowanie imprez towarzyskich na terenie apartamentu jest nie dozwolone, w przypadku takiego zdarzenia Wynajmujący może ponieść konsekwencje wynikłe z zasad dobrego sąsiedztwa.

O usterkach powstałych podczas pobytu Wynajmującego , powinien on niezwłocznie powiadomić właściciela apartamentu.

Za usterki i uszkodzenia powstałe podczas pobytu odpowiedzialność ponosi Wynajmujący, w postaci rekompensaty za naprawę z wpłaconej kaucji lub do wysokości pokrycia szkód jeśli kaucja nie jest wystarczająca

Za zagubienie kluczy do apartamentu (kosztowna wymiana zamków) Wynajmujący apartament jest zobowiązany do opłaty w wysokości 300 zł.

Dane osobowe przekazywane przez Właściciela apartamentu Teresa w Uniejowie będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na piśmie.

Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody Właściciela apartamentu zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament lub jego część.

W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię Właściciela Apartamentu.

Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z remontami, pracami budowlanymi i wykończeniowymi na terenie lub w pobliżu apartamentu, hałas, brak dostawy mediów.

Życzymy przyjemnego pobytu